ذکر برای کسی که از کار معزولش کرده باشند

اگر کسی را از کار معزول کنند یا به چشم حقارت به وی بنگرند 61 روز

هر روز 951 بار بخواند و از حیوانی اجتناب کند حق تعالی به جاه و منزلت رساند

اما باید که بر انصاف باشد و اگر کسی را بواسیر یا برص داشته باشد و 41 روز

روزه دارد هر روز 66 بار بخواند حق تعالی شفا دهد از این علت

 

یا وهّابُ تَوَهّبتَ بالهَیبَةِ والهَیبَةُ فی هَیبَةِ هَیبَتِکَ یا وهّابُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 116 و 117

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.