آیة الکرسی برای بدست آوردن ثروت

از برای ثروت 41 روز هر شب 1100 بار بخواند و 4 رکعت نماز بخواند در رکعت اول یک

بار حمد و آمن الرسول تا آخر سه بار و در رکعت دوم نیز چنین و در رکعت سوم الحمد و

سوره زلزال را 15 بار و در رکعت چهارم الحمد 25 بار و سوره توحید و چون سلام نماز داد

1100 مرتبه آیة الکرسی بخواند چنان شود که حساب مال خود را نتوان نمود .

 

منبع : آیة الکرسی طلسم عظیم القدر – محسن آشتیانی – ص 160

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.