اذکاری مجرب برای رسیدن خرجی از غیب

هر که این چهار اسم را بر چهار رکن خانه نویسد خرجی او از غیب خواهد رسید

طرف شمال : عبد الرضا

طرف جنوب : عبد الجلیل

طرف شرق : عبد الرحیم

طرف مغرب : عبد الکریم

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 101

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.