برای توسعه رزق

برای توسعه رزق :

برای توسعه رزق سه مرتبه در یک جلسه با وضو رو به قبله سوره طارق را بخواند و در حین تلاوت با کسی صحبت

نکند موثر می باشد

منبع : هزار و یک ختم ص 93

برای توانگری روز 4 شنبه آخر ماه صفر هر یک از سوره های الم نشرح و والتین و اذاجاء نصر الله و قل هو الله

را 7 مرتبه بخواند از مال دنیا غنی و بی نیاز می شود

منبع : هزار و یک ختم ص 93

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.