برای گشایش در روزی و معیشت

برای گشایش در روزی و معیشت :

 

روز پنج شنبه و شب جمعه در مکانی خلوت و پاک نشسته و ۱۰۰۰ مرتبه بگو  اَلْمُعْطی هُوَ اللُه

قبل از عمل مقداری صلوات فرستاده شود . در همان شب مقصود حاصل شده و شک نداشته باش !!!!

 

منبع : کنزالحسینی ص ۳۶

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.