برای گشایش رزق و روزی

برای گشایش رزق و روزی :

کسی که ناسپاسی و وسوسه بر او غالب گشته و در طلب رزق مضطر گشته و علی الدوام در تکاپوی روزی

سرگشته است اگر سه روز در هر روزی 496 مرتبه بگوید :  الوکیل الله  به شرط صوم ( روزه ) و طهارت و

خلوت خدای تعالی او را از آن وسوسه نجات می دهد و اگر نتواند بعد از نماز صبح هر روز پیش از آنکه سخن

بگوید 60 بار بخواند همین خاصیت را دارد .

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 94

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.