تبدیل سختی زندگی به وسعت و فراخی

تبدیل سختی زندگی به وسعت و فراخی :

صاحب درالنظیم می گوید : سه اسم  اَلکَریمُ  و اَلوَهّابُ و  ذُو الطَّوْلِ  را هر کس مداومت داشته باشد سختی

زندگی او به وسعت و فراخی تیدیل خواهدشد و از جائی که گمان ندارد روزی او خواهد رسید . بعضی بزرگان

گفته اند این اذکار را به بسیاری از مردم تعلیم دادیم و آن ها از برکت مداومت بر آن اموری را دیدند که بی نهایت

عجیب و غریب بود . در هر روز بیش از ۵۰ دفعه باید خوانده شود و اگر به عدد آن ها که ۱۱۲۸ می باشد بخوانند

بهتر است

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار نسخه خطی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.