ختم آیات کفایت برای دفع فقر و پریشانی

مرحوم عبد المطلب می گوید : خواندن آیات کفایت 70 مرتبه بعد از نمازها برای دفع فقر

و پریشانی مجرب است

آیات کفایت ظاهرا عبارتند از :

 

و کفیٰ باللهِ وکیلاً و کفیٰ باللهِ حسیباً وکفیٰ بِاللهِ ولیاً و کفیٰ باللهِ نصیراً و کفیٰ بالله علیماً و

کفیٰ باللهِ شهیداً

 

 

منبع : کلیات مجمع الدعوات ص 214

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.