ختم برای بدست آوردن روزی آن چنان که تعجب کنی

شب چهارشنبه نزدیک اذان صبح 40 مرتبه سوره حمد را بخواند بعد از آن سر خود را برهنه کرده

و دست های خود را به سوی آسمان بلند کند و 70 مرتبه یا وهاب بگوید آنچنان روزی به او روی

خواهد آورد که خود تعجب کند

 

 

منبع : کشکول شمس ص 659

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.