دعا برای روزی

از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل است که هر کس طالب ثروت است در هفتم هر ماه این شکل را

نوشته و در جیب خود بگذارد در هفتم ماه بعد دوباره آن را نوشته و شکل قبلی را در آب جاری بیندازد این

شکل و حروف عبارت است :

 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( 15 ل )

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ( 16 ل )

ذوالطول ذوالطول ذوالطول

ذوالطول ذوالطول ذوالطول

 

 

منبع : منتخب الختوم ص 135 و 136

این عمل در ازدیاد روزی بسیار مجرب است

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.