ختم برای گشایش ابواب رزق

بعضی از بزرگان فرموده اند : هر کس با ایمان در شب اول ماه مبارک رمضان به وقت رویت هلال سوره مبارکه

فتح را سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال ابواب رزق را در آن سال تا اول ماه

رمضان دیگر بر او گشاده گردد .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 155

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.