ختم سوره ق بجهت ثروت و نعمت

اکر کسی طالب دولت عزت زیاد و شهرت باشد و بخواهد نعمت بر او فراخ گردد و ابواب

خیر و برکت نیز بر او مفتوح گردد باید هر روز روزی 3 بار با وضو رو به قبله در مکانی خلوت

و بدون صحبت متصل بهم سوره مبارکه ق را بخواند . مداومت بر قرائت این سوره جهت

ازدیاد ثروت و دولت نافع و مجرب است .

 

 

منبع : صحیفه مهدیه ص 43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.