ختم سوره والیل

ختم سوره والیل :

به مدت چهل شب و هر شب چهل مرتبه این سوره خوانده شود و چون به آیه شریفه وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ

تُجْزَى رسیدید آن را سه مرتبه تکرار کنید سپس سوره را ختم نمایید این ختم دارای اثرات عجیب و گشایش  

فراوان در رزق دارد به گونه ای که عقل ها از آن متحیر خواهد شد . این ختم مشروط است به مراعات کردن

تقوی و دوری جستن از محرمات بلکه از شبهات نیز دوری باید جست .

منبع :   منتخب الختوم ص 39 الی 41

 

مرحوم عبد المطلب نیز این ختم را ذکر کرده و می گوید …… و چون به آیه وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى

رسید آن را سه مرتبه یا بنا بر قولی ده مرتبه تکرار کند و چون چهل شب تمام شود فرشته ای برای او چهل

اشرفی طلا خواهد آورد !!! این ختم مجرب است و شکی در آن نیست البته لازم است در این مدت گوشت

نخورد و جماع نکند و از خلق دوری گزیده و گناه نیز نکند

منبع : حاشیه کلیات مجمع الدعوات ص 227

 

 

2 comments on “ختم سوره والیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.