ختم مجرب صلوات و هدیه آن به روح امام جواد ( ع ) برای امور مادی

مرحوم سید عبد الکریم کشمیری ره در بسیاری از مواقع برای رسیدن به امور مادی

می فرمود صلوات بفرستید و به حضرت جوا دعلیه السلام هدیه کنید و این را در توسل

به حضرتش مجرب می دانستند

 

 

 

منبع : روح و ریحان ص 101 و 102

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.