ختم نماز برای توسعه در روزی و گشایش در امور و رفع فقر

ختم نماز برای توسعه در روزی و گشایش در امور و رفع فقر :

این نماز سریع الاثر است و مجرب . از پیامبر اکرم روایت شده است که هر کس پیش از نماز صبح دو رکعت نماز

بخواند به این صورت که : در رکعت اول هفت بار سوره حمد و یک بار سوره کافرون ( جحد ) و در رکعت دوم یک بار

حمد و یک بار توحید رابخواند و بعد از سلام ده بار تسبیحات اربعه و ده بار صلوات بفرستد و ده مرتبه بگوید :

یا غِیاثَ المُستَغیثینَ اَغِثنی هر حاجتی که دارد از خداوند طلب کند که برآورده می شود .

منبع : الصحیفة المهدیة ص 185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.