دستور جهت فراخی روزی

در خبر است : مردی به خدمت حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله آمد و از نداری و فقر

شکایت کرد . حضرت فرمودند : چون در خانه در آیی سلام کن اگر کسی نبود بر من سلام

کن و یک بار سوره مبارکه توحید را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخوان آن مرد

هم چنان کرد روزی بر وی فراخ شد هم چنان که به همسایگانش نیز رسید

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 232

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.