دعایی از اسرار مخفی در طلب روزی

این دعا از اسرار مکنون و مخفی است در طلب روزی ( و مداومت بر آن ) بسیار موثر است . هر روز هفت مرتبه

آن را بخوان :

 

بسم الله الرحمن الرحیم اللَّهُمَ‏ إِنِّي‏ ضَعِيفٌ‏ فَقَوِّنِي‏ اللَّهُمَ‏ إِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي اللَّهُمَ‏ إِنِّي فَقِيرٌ فَأَغْنِنِي‏

بِرَحْمَتِكَ‏ يَا أَرْحَمَ‏ الرَّاحِمِينَ

منبع : تحفة الرضویة ص 36 و 37

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.