دعای نوشتنی مجرب برای اینکه انسان هرگز فقیر و مفلس نشود

به جهت توانگری بنویسد بر کاغذ زرد در کیسه گذارد و در کیسه باز گذارد هرگز

مفلس نشود

 

یا وهاب یا رزاق یا ذالطول یا غنی یا ذالجلال و الاکرام یا مغنی یا باسط

یا واسع یا جواد یا کافی یا لطیف یا کریم

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 113

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.