دعا جهت زیادی روزی

اگر اسباب معیشت بر کسی تنگ باشد سوره مبارکه عادیات را با نیت خالص

و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بخواند روزیش از جایی رسد که باور نداشته

باشد .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 220

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.