ذکر العزیز برای غنی شدن و محتاج نشدن به خلق

هر کس اسم شریف العزیز را تا 40 روز و هر روزی 40 مرتبه بگوید به احدی

محتاج نخواهد شد

منبع : مصباح کفعمی ص 457

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر کس در هر روز 41 بار ذکر شریف العزیز را

بعد از نماز صبح بگوید به خلق محتاج نشود

منبع : بحرالغرائب ص 29

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.