ذکر برای توسعه رزق

حضرت امام صادق علیه السلام فرموده اند : هر کس وقت سحر با طهارت دست ها را به سوی آسمان بلند

کند و ده مرتبه یا باسط بگوید و به صورت خود بکشد هرگز محتاج نشود و از غم نجات یابد و از جایی که گمان

ندارد نعمت زیاد به او برسد و روزی او فراخ گردد و هرگز مقبوض و مغموم نباشد . برای توسعه رزق مداومت

اسم یا باسط بسیار مفید است .

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.