ذکر برای فراخی روزی

در روایت آمده است : برای فراخی روزی و زوال غم 41 بار اسم اَلشَّکُور را بر آب بخواند و بیاشامد که انشاء الله

تعالی روزی بر وی فراخ می شود و برای روشنایی چشم از آن آب در چشم بکشد بسیار مفید می باشد

 

منبع :گوهر شب چراغ ج 2 ص 346

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.