ذکر جهت توانگری بی وصف

اگر به مدت چهل روز روزی 7680 مرتبه یا رزاق بگوید خدای تعالی به او توانگری یی کرامت بفرماید که وصف

نتوان کرد در این صورت مجموع آن در طول چهل روز 307200 مرتبه خواهد شد .

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 41

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.