ذکر جهت توانگری

روایت شده که هر محنت زده ای که از خلق ناامید گشته اگر هر روز

10000  بار المغنی  بگوید به زودی او را خدای متعال توانگر می گرداند

و اگر بتواند به عدد مذکور در یک مجلس با  آداب بخواند وقتی فارغ می شود

غنی می گردد و او به عالمیان هیچ احتیاجی نخواهد داشت

 

منبع : بحرالغرائب ص 132

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.