ذکر جهت رسیدن رزق و روزی

هر کس در هر روز 1035 مرتبه یا وهاب یا ذالطّول   بگوید رزق او زیاد می شود و اگر این اسم شریف را ورد

خود سازد و زیاد تکرار کند روزی او از جایی که گمان نمی رود می رسد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 39

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.