ذکر جهت غنی شدن

در خبر است که هر گاه کسی هر روز سی مرتبه بگوید لا حول و لا قوة الا بالله خداوند او را غنی فرماید .

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 187

امام صادق علیه السلام فرمود : هر که هر روز صد مرتبه لا حول و لا قوة الا بالله بگوید تنگدستی و فقر به او

روی نمی آورد

منبع : مفاتیح الجنان حاشیه ص 372

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.