ذکر جهت گشایش در امور مادی زندگی

آیت الله شبیری زنجانی نقل می کند : مرحوم آیت الله حاج آقا رضا صدر می گفت :

من مشکلات مادی زیادی داشتم و به هر کاری زدم حل نشد . از آیت الله سید

ابوالحسن مرتضوی ( از علمای تهران ) که اهل ذکر بود این دستور العمل را شنیدم

و عمل کردم و در امور مادی من گشایش حاصل شد :

 

بعد از نماز در سجده با یک نفس 14 مرتبه بگو  :  یا واسِعُ یا وَهّاب

و اگر نفست نمی کشد با یک نفس 14 مرتبه بگو  یا وَهّاب

 

 

منبع : نسخه های شفابخش ص 104

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.