ذکر جهت گشوده شدن ابواب رزق و روزی

هر کس در تهیه نفقه عیال فرو مانده و به فقر و فاقه گرفتار شده باشد اگر بر اسم الکریم

مداومت نماید مفتاح رزق وی می شود و روزی او از جایی که گمان ندارد می رسد .

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 82

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.