ذکر برای رسیدن به ثروت

در شب دوشنبه زیر آسمان سر خود را برهنه کرده و 110 مرتبه بگوید یا وَهابُّ سپس سر به

سجده گذاشته و هفت مرتبه بگوید یا غَنِیُّ یا قَویُّ برای رسیدن به ثروت حتما موثر است

 

 

منبع : کشکول شمس ص 694 و 695

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.