ذکر مجرب برای رفع فقر و غنی شدن و صاحب جاه و مقام شدن

هر که مفلس و فقیر بود و خواهد که غنی یا صاحب جاه باشد 94 روز روزه

دارد هر روز 490 بار بخواند حق تعالی مقصود او را حاصل کند و اگر زبردست بود

و خواهد نجات یابد 59 روز روزه دارد و هر روز 129 بار بخواند حق تعالی

زبردستی را از او رها گرداند و اگر بیماری بود که صحت نیابد و هیچ دارو به او

اثر نکند 41 روز هر روز 141 بار بخواند حق تعالی صحت بخشد

 

یا رافِعَ تَرَفَّعتَ بِالرَّفعَتِ وَ الرَّفعَتَ فی رَفعَتِ رَفعَتِکَ یا رَفیعَ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 126 و 127

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.