ذکر مجرب برای گشوده شدن درهای رزق و روزی

اگر کسی حیران روزگار و سرگردان بود و احوال او بگدایی رسیده

باشد باید که هر روز 2001 بار بخواند و از حیوانی پرهیز نماید حق

تعالی اسباب راحتی او را بسازد و در رزق بر او بگشاید

 

یا کَریمُ تَکَرَّمتَ بالکَرَمِ والکَرَمُ فی کَرَمِ کَرَمِکَ یا کَریمُ

 

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 110 و 111

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.