ذکر برای گشایش درهای رزق و روزی

هر که پریشان احوال باشد و سامان خود نداند باید که 3003 بار بخواند

حق تعالی در رزق بر او بگشاید و سامان او پیدا شود و اگر خواهند

بهترین مردمان باشند بعد از فریضه 61 بار بخواند

 

یا فَردُ تَفَرَّدتَ بِالفَردِ و الفَردُ فی فَردِ فَردِکَ یا فَردُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 108 و 109

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.