رسیدن روزی از جایی که گمان ندارد

رسیدن روزی از جایی که گمان ندارد :

 

هر کس هر روز سوره والذاریات و الطلاق و المزمل و الم نشرح را بخواند و بر آن مداومت نماید روزی او از جایی که

گمان ندارد خواهد رسید به طوریکه عقل ها در حیران خواهد شد چنانچه قضا شود در شب همان روز قضای آن را

به جای آورد این ختم از مجربات است

 

منبع : منتخب الختوم ص ۲۳و ۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.