عمل معجزه آسا در رزق و روزی

عمل معجزه آسا در رزق و روزی :

علامه مجلسی در عین الحیوة خویش می گوید :مرحوم شیخ بهاء الدین مورد توجه ائمه اطهار علیهم السلام

بود از جمله اموری که برای ازدیاد رزق و روزی گفته این است که ما بین الطلوعین به چهارطرف رو به قبله

و چپ و راست و پشت به قبله هر کدام ده مرتبه یا رزاق گفته شود و با هر بار گفتن یکی از انگشتان دو دست

جمع شود و سپس دو دست خود را باز کرده و به طرف دیگر همین عمل را تکرار کند تا مجموعا چهل مرتبه

این ذکر را گفته باشد این عمل اثر معجزه آسایی در وسعت روزی دارد !!!

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج ۳ ص ۹۱

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.