ذکر برای وسعت رزق

هر کس در اول وقت هر روز 308 مرتبه الرزاق بگوید البته روزی او واسع گردد و مجرب است

و نیز مداومت بر ذکر یا واسع برای وسعت رزق مجرب است و گوینده ی آن هرگز محتاج

نخواهد شد .

 

منبع : مفاتیح الحاجات ص 81

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.