چهارشنبه آخر ماه صفر و غنی شدن

روایت شده است : هر کس در روز چهارشنبه آخر ماه صفر سوره الم نشرح

و والتین و اذا جاء و قل هو الله احد و معوذتین و فاتحه الکتاب هر یک را 7 مرتبه

بخواند حق تعالی او را غنی گرداند و از مقربان درگاه او شود

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2ص 333

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.