دعا جهت غنا و توانگری

هر کس با ایمان بر قرائت سوره مبارکه جن با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن مداومت نماید اگر درویش حال یا مدیون و قرضدار باشد توانگر گردد و دِین او

ادا شود .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 187

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.