دعا برای رفع تنگی معیشت

صالح متقی، حاجی شیخ علی مکی فرمود: من به تنگی معیشت و بدهکاری های

زیاد مبتلا شدم به حدی که ترسیدم طلب کارها مرا به قتل برسانند یا از تنگدستی و

غصه بمیرم، ناگاه دست به جیب خود کردم دعایی در آن دیدم بدون این که خودم گذاشته

باشم یا کسی که او را دیده باشم در جیبم گذاشته باشد. از مشاهدۀ آن دعا خیلی

تعجب کردم و متحیر شدم! در خواب مردی را با هیئت صلحا و زهاد دیدم که به من می گوید:

« فلانی، دعای مربوط به خودت را به تو دادیم، آن را بخوان تا از تنگی و شدت رها شوی!»

من او را نشناختم و تعجبم زیاد شد. مرتبۀ دوم حضرت حجت(ع) را در خواب دیدم فرمودند:

« آن دعایی را که به تو عطا کردیم بخوان و به هر کس که می خواهی تعلیم بده»

شیخ علی مکی می گوید: آن دعا را چند بار تجربه کردم و فرج و گشایش را به زودی

مشاهده نمودم ولی پس از مدتی مفقود شد در این مدت به خاطر از دست دادن آن

تأسف می خوردم و از بدی عمل خود استغفار کردم اما بعدها شخصی نزد من آمد و

گفت: این دعا در فلان مکان از تو مفقود شده بود و آن را به من داد ولی من به خاطرم

نیامد که به آن مکان رفته باشم.

دعا را گرفتم و سجدۀ شکر به جا آوردم، دعا این است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم، ربِّ إنّی أسألُکَ مَدَدَاً رَوحانیاً تُقَّوی بِه قُویَ الکُلیّة

و الجُزئیة حتی أَقهَرَ بِمَبادِیءِ نَفسی کُلُ نَفسٍ قاهِرةٌ فَتَنقَبِض لی إشارةَ دَقائِقِها

إنقِباضاً تَسقُطُ به قُواها حتی لا یَبقی فی الکَونِ ذو روحٍ إلا و نارُ قهری قَد أحرَقَت

ظُهُورُهُ یا شَدید یا شَدید یا ذَالبَطشِ الشَدید یا قَهّارُ أسألُکَ بِما أَودَعتَهُ عِزرائیلَ مِن

أَسمائِکَ القَهریةِ فَانفَعَلَت لَهُ النُفُوسُ بالقهرِ اَن تودِعَنی هذا السِّرِ فی هذهِ

السّاعَة حتی اَلینَ به کلَّ صَعبٍ و اَذلِلَ به کَّلَ مَنیعٍ بِقُوَّتِکَ یا ذاالقُوَةِ المَتین

 

منبع : شفا و درمان با دعاو آیات و روایات ص 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.