جهت پر خیر و برکتی کیسه

جهت پر خیر و برکتی کیسه :

اگر کسی از اهل بازار سوره مبارکه حجر را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در کیسه خود نهد

نقد کیسه و منافع او بسیار شود و مردم معامله با او را دوست دارند

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.