برای امن و امان بودن در سفر

برای امن و امان بودن در سفر :

 

هر کس هنگام مسافرت جهت سلامتی در سفر آیة الکرسی و سوره های قدر و توحید را هر کدام یازده مرتبه

بعد از نماز صبح روزی که می خواهد سفر کند بخواند در سفر خود هیچ مکروهی را تا زمانیکه به وطن خویش

برگردد نخواهد دید این نیز گفته شده مجرب است

 

منبع : مخازن ج ۱ ص ۳۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.