ختم آیة الکرسی برای سفر و غیر سفر

ختم آیة الکرسی برای سفر و غیر سفر :

در جواهر مکنونه و شرح من لا یحضره الفقیه آمده است دوازده مرتبه آیة الکرسی را خواندن در سفر و غیر سفر

مانند این است که دوازده لشگر مجهز برای حفاظت از هر حادثه از جانب خداوند گماشته شود مجرب است .

 

منبع : گلهای ارغوان ص 82

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.