دعا برای سفر

صباح حذاء گويد: حضرت ابوالحسن (موسى بن جعفر) عليهما السلام فرمود: چون آهنگ مـسـافـرت كردى

بر در خانه ات بايست ، و سوره حمد را از جلو رو و از طرف راست و چپت بـخـوان ، و نـيز سوره قل هو اللّه احد

را از پيش رو و از طرف راست و چپت بخوان ، و نيز سـوره قـل اعـوذ بـرب النـاس و سـوره قل اعوذ برب الفلق

را از جلو رو و از راست و چپت بخوان سپس بگو:

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَ احْفَظْ مَا مَعِي وَ سَلِّمْنِي وَ سَلِّمْ مَا مَعِي وَ بَلِّغْنِي وَ بَلِّغْ مَا مَعِي بَلَاغاً حَسَناً

سپس فرمود: آيا ديده اى كه مرد محفوظ ماند ولى آنچه با اوست محفوظ نـمـانـد؟ و خـودش سـالم بـمـانـد

و آنـچـه بـا اوسـت سـالم نـمـانـد؟ و خـودش بمنزل برسد و آنچه با اوست نرسد.

 

 

منبع : اصول كافى جلد 4 صفحه : 320 رواية 9 :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.