جهت آسان شدن امور

جهت آسان شدن امور:

اگر کسی این پنج اس مبارک و شریف یعنی اَلْمُصَوِّرُ اَلْمُبْدِئُ‏  اَلْمُعِيدُ اَلْمُحْیُ اَلْمُمِيتُ را چهل روز و هر روز ۱۷۴۰

مرتبه بخواند اگر طالب علم باشد عالم می گردد و اگر فهم و عقل و ادراک خواهد او را فهم و عقل و ادراک

بخشد و هیچ چیز بر او مشکل نگردد .

 

 

 

منبع : بحر الغرائب ص ۳۶

 

 

 

 

2 comments on “جهت آسان شدن امور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.