ختم برای افزایش قدرت حافظه

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه یس

را به زعفران و گلاب با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن هفت بار بنویسد و بشوید

و در هفت روز بخورد حافظه او قوی شود و هر چه بشنود یاد گیرد و با هر کس خصومت کند

غالب آید و در چشم مردم بزرگ آید

 

منبع : خواص  آیات قرآن کریم ص 134

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.