ختم جهت افزایش قوت حافظه

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که این سوره را (سوره بلد ) هنگام ورود

به شهر به جهت دفع بلاها سه بار بخواند

و اگر پنج آیه اول سوره مبارکه بلد رابنویسند وبه آب زمزم بشویند و هفت روز متوالی از آن آب بخورد

و در طی این هفت روز بر قرائت این سوره مداومت نماید فهم او زیاد شود و قوت حافظه او زیاد گردد

و تعلم قرآن و علوم دیگر بر او آسان شود

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 151

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.