دستور جهت از بین رفتن فراموشی

از بزرگان نقل کرده اند : هر کس با ایمان سوره مبارکه فجر را به آب برگ مورد ( نام درختی که در

جنگلهای نواحی شمالی ایران به فراوانی می روید و دارای برگ های خوشبو و معطر می باشد )

و زعفران بر آبگینه با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و آن را به آب باران و عسل بشوید

و قدری شیره انگور تازه به آن اضافه کند و بخورد بلاهت و نسیان از او زایل شود و ذهن او صاف و قوی

گردد و هر مشکل که او را بود حل شود

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 206

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.