دستور جهت فراموش نکردن مطالب

گویند در حدیث سلمان فارسی آمده است که : رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند

هر کس آیة الکرسی را به زعفران بر کف دست راست خود بنویسد و آن را به زبان خود

بلیسد و هفت نوبت چنین کند هرگز چیزی را فراموش نکند و فرشتگان از خداوند برای او

آمرزش خواهند

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 1 ص 140

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.