دعای مجرب برای یادگیری و حفظ مطالب

گويند اگر خواهي هر چه بشنوي، ياد بگيري، اين اسم را بنويس پشت دست چپ خود و به زبان بليس:

 

الله موامه با سهليم سعيرا سما عير عمير

 

 

منبع : گوهر شب چراغ، ج ۲ ص 75

 

 

 

 

 

6 comments on “دعای مجرب برای یادگیری و حفظ مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.