دعا جهت افزایش قوت حافظه

هر کس با ایمان سوره مبارکه حشر رابر جام سفید با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به آب

باران بشوید و بخورد نسیان و فراموشی از او زایل شود و قوت حافظه و زیرکیش زیاد گردد .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 169

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.