تجربیات شما از دعاهای مختلف سایت یا دیگر دعاها و دستورات خارج از سایت

با سلام در این قسمت هر کس می تونه تجربیات خودش از دعاهای این سایت و یا هر دعایی رو که نتیجه گرفته رو به اشتراک بزاره . من دستورات زیادی رو در سایت قرار دادم در رابطه با موضوعات مختلف و سعی کردم کار کامل و جامعی انجام بدم ولی به هر شکل نقص …